Mantra Untuk Menghilangkan Keberanian Musuh Menjadi Takut

Posted on

mantra ini dipakai untuk menumbuhkan rasa takut pada musuh, sehingga keberaniannya akan luntur. ada seorang musuh yang ingin mencelakai anda, jikalau di bacakan mantra ini maka musuh tersebut akan merasa ketakutan dengan anda sehingga mengurungkan niatnya dan tidak jadi mencelakai sebab perasaan takut pada anda yang di hasilkan dari imbas mantra ini.

mantra ini dipakai untuk menumbuhkan rasa takut pada musuh mantra untuk menghilangkan keberanian musuh menjadi takut

untuk mempelajari mantra ini cukup sederhana hanya melaksanakan puasa mutih tiga hari, kemudian mantra di baca dikala menjelang dan setelah tidur sebanyak 7 kali. dan dikala akan menggunakannya bacalah didepan musuh tadi sebanyak 1 kali saja. maka dengan kekuatan mistik musuh akan merasa takut melihat anda.

mantranya :
“ngatong-ngatong sang hyang ngatong, urung bettan ana kang ketekan ngungkung kapakuwan, anggah andapan kawutuwan tan ajur binukti, hah ilang kawasanira dening kawasaningsun, ilang nepsunira dening nepsuningsun ilang nepsunira dening nepsuningsun, ilang saking kersaning Allah ilang ciptaning Allah”.